Inox

Inox

Narzędzia BETA INOX mogą być użytkowane w miejscach gdzie występują szczególne wymogi co do czystości - gdzie nie jest dozwolony nawet minimalny poziom skażenia.
Przykładami są:
? Zastosowania w technice nuklearnej
? Produkcja farmaceutyczna - klasa czystości powietrza C
? Zastosowania na platformach wiertniczych
? Laboratoria biotechnologiczne i biomedyczne
? Przemysł spożywczy.
Narzędzia Beta INOX pozwalają uniknąć ?zainfekowania? rdzą. Jeżeli do śrub, nakrętek lub powierzchni ze stali nierdzewnej używa się narzędzi innych niż wykonane ze stali nierdzewnej, z narzędzi tych mogą uwalniać się cząsteczki i przywierać do nierdzewnego elementu wywołując korozję. Często wpływa to niekorzystnie na estetykę, a czasem skutkuje również naruszeniem struktury.

Przykłady zastosowań:
? Stocznie
? Budownictwo
? Systemy solarne
? Przemysł motoryzacyjny.
WŁAŚCIWOŚCI
Właściwy dobór materiałów i ustalona przez ekspertów najlepsza obróbka cieplna zapewniają narzędziom Beta INOX właściwości mechaniczne znacznie przekraczające wymagania norm i porównywalne z właściwościami innych narzędzi Beta. Narzędzia te mają takie same właściwości ergonomiczne i wzornictwo jak pozostałe narzędzia Beta, które są znane i doceniane przez profesjonalnych użytkowników od ponad 75 lat. Stal nierdzewna w 100% nadaje się do recyklingu, co jest również dużą zaletą.